intelektualnie - nigdy nic z tego nie pojmiesz. Jestem w innym ...

Temat: Liturgia Niedzieli Zmartwychwstania - Wigilia Paschalna
...czytania ?piewem scholi (co? na "wz?r" liturgii dominika?skiej)? Jakie s? praktyki w Waszych parafiach? Tak?e, jak maj? si? do tego przepisy liturgiczne - wiadomo, OWMR to podstawa, ale co jeszcze? Kolejne pytanie dotyczy Exultetu - Czy podczas ?piewu Or?dzia Wielkanocnego schola mo?e ?piewa? "Zmartwychwsta? Pan, Alleluja..."? Czy te? nie powinno by? tak, ?e pierwsze Alleluja po Wielkim Po?cie powinno rozbrzmie? po Epistole? ( Czytania i Psalmy oraz modlitwy, kt?re w swej tre?ci przybli?aj? nam kolejno dzieje ?wiata przed Chrystusem nie przygotowuj? nas na radosn? proklamacje Zmartwychwstania w Ewangelii, kt?r? poprzedza ?piew Alleluja oraz Psalm Allelujatyczny?) POZDRAWIAM i zapraszam do dyskusji.
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=2454Temat: Noc spowiedzi i czuwania
hasło było rzucone, więc może się zmienić co do 23.15 - 00.00 to będzie śpiewanie z tego co pamiętam Pieśni która ma bardzo duużo zwrotek, pytajcie dokładniej Brata , a Ci którzy nasiedzą się już w kaplicy będą mogli iść do salki na górę. Padł również pomysł, aby wtedy mogli rozmawiać z którymś z zakonników, bo nie wszyscy będą chcieli tylko spowiedzi a i co do adoracji jest jeszcze pomysł, żeby były czytania i psalmy
Źródło: kamienica.lodz.dominikanie.pl/forum/viewtopic.php?t=245


Temat: mszał rzymski
Najlepiej sam powertuj, to zobaczysz. Tu jest piękny egzemplarz, dobry skan, wersja z r. 1962 (dopuszczona obecnie do użytku na mocy Summorum Pontificum): http://www.sanctamissa.org/en/resources/books-1962/missale-romanum-1962-pdf.html (właściwy tekst zaczyna się na s. 82) Co do słownictwa, to znaczna część słownictwa w mszale pochodzi z Wulgaty, z uwagi na to, że czytania i psalmy stanowią znaczny procent całego tekstu. Sporo tego słownictwa to słowa obce łacinie klasycznej, np. apostolus, baptismus, angelus, propheta, pascha, psalmus, scandalizo, etc. Natomiast składniowo i gramatycznie łacina biblijno-kościelna jest raczej prosta.
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=4268


Temat: Lekcjonarz do tajemnic różańca
Historia zbawienia nie rozpocz??a si? od przyj?cia Jezusa na ?wiat, jest to ci?g?y plan Boga wyra?any r?wnie? w ST. Tajemnice r??a?ca s? wydarzeniami z ?ycia Jezusa i Maryi, wi?c spokojnie Ewangelie si? znajdzie, a czytania i psalmy r?wnie?, dlatego ?e to jest zapowied? tych wydarze?. Skoro np na ?wi?to Wniebowzi?cia NMP jest czytanie i psalm, wi?c my?l? ?e nie ma problemu r?wnie? ze Zmatwychwstaniem, Zes?aniem Ducha ?wi?tego. Je?eli to s? rekolekcje zamkni?te i nie ma mszy z innymi lud?mi, to wg mnie mo?na mie? inne czytania, tak jak na oazie.
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=901


Temat: Spotkanie pokoncertowe JSJD 2009
a to jak w Garnizonowym to lepiej - bliżej ulicy Rejtana ... przez nowy most i jakoś to będzie scholka się kompletuje a jak tam czytania i psalmy ?
Źródło: forum.jednegoserca.pl/viewtopic.php?t=388


Temat: Liturgia Niedzieli Zmartwychwstania - Wigilia Paschalna
U mnie Wiglia o 22, wszystkie czytania i psalmy, prawdziwy pascha?, a potem procesja rezurekcyjna. W zesz?ym roku sko?czyli?my po godz. 1. Exultet ?piewa ksi?dz. Og?lem triduum przebiega?o do?c przepisowo, poza jednym b??dem kt?rego nie zapomn? proboszczowi, minowicie II ME. Mimo ?e w zesz?ym roku by? kanon. Ehh nie mo?e byc idealnie . EDIT: tomekrokita, to o kt?rej wy rozpoczynacie wigili? paschaln?? Bo w tym roku s?o?ca zachodzi o 17:15 wi?c je?eli macie o 18 to spoko. Chocia? dla...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=2454