intelektualnie - nigdy nic z tego nie pojmiesz. Jestem w innym ...

Temat: Sztolnia upadowa Kazimierz
Gwoli uzupełnienia informacji dot. wyrobisk Kazimierz na tym forum: Sprawdżcie licznikiem Geigera, czy tam jeszcze jest jakieś resztkowe promieniowanie :"Minerały Dolnego Sląska -J.Lis; H.Sylwestrzak-str 683 :Sokolec k. Nowej Rudy. W upadowej Kazimierz, w pokładzie węgla o miąższości 0.8-1.2 m w spękaniach glinka tektoniczna z chalkopirytem i czernią uranową. Czerń uranowa również w mniejszych ilościach na kontakcie węgla i piaskowca oraz w łupku." W roku 1955 pracowali tam młodzi chłopcy , przeważnie z Francji -synowie górników emigrantów polskich , którzy chcieli pomóc w odbudowie kraju- tak mi powiedzieli. W Muzeum Techniki w Warszawie swego czasu była wystawa poświęcona górnictwu uranu w Polsce i tam wystawili tabelę z wyliczeniem , ile uranu wydobyto z każdej kopalni. Z wyrobisk...
Źródło: eksploracja.org.pl/forum1/viewtopic.php?t=147